กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
ลงวันที่ 19/03/2561

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เนื่องจากระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 61 – 8 เม.ย. 61  ตรงกับช่วงเทศกาลเช็งเม้ง คาดว่าตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายนจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลดังกล่าวตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและอำเภอบ้านบึง ซึ่งอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดหนาแน่นในเส้นทางสายหลักได้ อาทิ ทางหลวงหมายเลข 344 สายชลบุรี – แกลง ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงประกอบด้วยสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง โดยปรับปรุงดูแลผิวทางให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและจัดการจราจรบริเวณงานก่อสร้าง เพื่อให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรมทางหลวงขอแนะนำให้ประชาชนใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและลดระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อไปยังอำเภอบ้านบึงและตัวเมืองจังหวัดชลบุรี โดยประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยังอำเภอบ้านบึงให้ใช้ทางออกที่ด่านบ้านบึงและเข้าสู่   ทล. 344 สายชลบุรี – แกลง หรือต้องการเดินทางไปยังตำบลหัวกุญแจให้ใช้ทางออกที่ด่านพนัสนิคมผ่านถนนศุขประยูรเข้าสู่ทล.349 สายพนัสนิคม – หนองซาก ไปบรรจบทล.344 ที่แยกหนองซาก ซึ่งจะช่วยเฉลี่ยปริมาณจราจรในแต่ละเส้นทางให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป 

อนึ่ง กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


'