กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
“สุริยะ” สั่งการกรมทางหลวงเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
ลงวันที่ 05/04/2567

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการภายใต้แผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยเฉพาะกรมทางหลวงให้เตรียมความพร้อมดูแลความสะดวกและปลอดภัยบนทางหลวงทั้งสายหลักและสายรอง ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่รับผิดชอบทุกสายทางเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ/แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ขัดข้องในช่วงการดำเนินโครงการก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน”

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยได้สั่งการสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย พร้อมบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีและมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service Car) เมื่อผู้ใช้ทางเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย อีกทั้งได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ หากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นบนเส้นทางหลักจะประสานงานกับตำรวจทางหลวง ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่บริหารการจราจรในจุดที่การจราจรติดขัด เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 430 แห่ง แบ่งเป็น จุดให้บริการโดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 136 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 205 แห่ง และจุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพักรถบรรทุก 89 แห่ง ซึ่งภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม พร้อมทั้งได้จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดบริการประชาชนในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 653 แห่ง

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน - บางพลี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พระประแดง - บางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2567 นอกจากนี้ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงปากช่อง - นครราชสีมา ระยะทาง 77 กิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง และเปิดบริการวิ่งชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ช่วงนครปฐมตะวันตก - กาญจนบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเปิดตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2567 รวม 11 วัน และช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์จะเปิดในช่วงสุดสัปดาห์ (วันศุกร์ เวลา 15.00 น. ถึงวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น.) เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอปพลิเคชัน M-Traffic (มอเตอร์เวย์) / Thailand Highway Traffic และเฟซบุ๊ก “ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวง”

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร เตรียมร่างกายให้พร้อมและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193


'