กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ตามที่มีข่าวสารประเด็นเรื่องมอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้ใช้ฟรีตลอดปี 2567 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ?
ลงวันที่ 11/01/2567
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ปรับปรุงถนนพร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งป้ายห้าม, ป้ายเตือน, ป้ายแนะนำเส้นทาง รวมทั้งป้ายขอความร่วมมือห้ามหยุดรถถ่ายรูปเสร็จสิ้นแล้ว โดยเปิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) หรือมอเตอร์เวย์สายบางประอิน-นครราชสีมา ทิศทางขาขึ้นและขาล่อง รวมระยะทาง 77.493 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่จะเดินทางได้ทราบ ซึ่งเป็นถนนที่จะรองรับการจราจรและอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะให้บริการฟรีจนกว่าการก่อสร้างโครงการจะเสร็จสมบูรณ์และกำหนดเก็บค่าผ่านทางในปี 2568
.
สำหรับจุดเข้า-ออกมอเตอร์เวย์ มีดังนี้
1. ทางหลวงหมายเลข (ทล.) 2 ถนนมิตรภาพ กม.65 บริเวณหน้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง
2. ทล.201 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ กม.5+500
3. วงแหวนนครราชสีมา ทล.290 กม.14+775 อ.ขามทะเลสอ
4. จุดเชื่อมต่อ ทล.204 ถ.เลี่ยงเมืองนครราชสีมา กม.3+230
 
ถนน M6 เปิดให้วิ่งเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น ไม่มีสัญญาณไฟจราจรและจุดตัด มีจุดพักรถ กม.147 ให้บริการห้องน้ำชั่วคราวด้านละ 18 ห้อง ทั้งขาเข้า และขาออก กทม.การใช้ทางให้วางแผนศึกษาเส้นทางเตรียมความพร้อมการเดินทาง ตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะและร่างกายของผู้ขับขี่ สิ่งสำคัญคือไม่อนุญาตให้หยุดรถเพื่อถ่ายภาพ และห้ามจอดรถบนไหล่ทางโดยพลการ เพราะมีความเสี่ยงเกิดอันตรายสูง หากละเมิดมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องของยานพาหนะ สามารถขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉินจากเจ้าหน้าที่ได้ โดยติดต่อหมายเลข 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

 


'