กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก จ.ตรัง ระยะทาง21.13 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมและขนส่ง รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)
ลงวันที่ 31/10/2566

กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก จ.ตรัง ระยะทาง21.13 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมและขนส่ง รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก ระหว่าง กม.21+869 ถึง กม. 43+000 พื้นที่ จ.ตรัง ระยะทาง 21.13 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ตามนโยบายนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งพื้นที่ภาคใต้ให้มีศักยภาพ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

ทางหลวงหมายเลข 404 เป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง อ.ย่านตาขาว - อ.ปะเหลียน - อ.ทุ่งหว้า - อ.ละงู ประชาชนนิยมเลือกใช้เส้นทางนี้เพื่อเดินทางระหว่าง จ.ตรัง และ จ.สตูล เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร เลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งทางหลวงสายดังกล่าวนี้ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมทางหลวงจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น จึงดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก ระหว่าง กม. 21+869 ถึง กม. 43+000 รวมระยะทางทั้งหมด 21.13 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 1,054.947 ล้านบาท โดยทำการก่อสร้างจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบถมดิน และติดตั้งระบบระบายน้ำ ก่อสร้างจุดกลับรถระดับเดียวกับถนน รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทาง

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยว การค้าขาย การลงทุน เป็นต้น รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทย – อันดามัน ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
-------------------------------------
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
??Website : www.doh.go.th
??Facebook : @departmentofhighway
??Twitter : @prdoh1
??TiKTOK : https://www.tiktok.com/@doh.thailand

------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง


'