กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง จ.ลำปาง และจ.สุโขทัย พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง
ลงวันที่ 02/10/2566

จากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่  กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด และได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 

พร้อมกันนี้กรมทางหลวงได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 สายทาง 4 แห่ง  ที่การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง ดังนี้

  1. จังหวัดลำปาง
  • บนทางหลวงหมายเลข 1102 ในพื้นที่อำเภอแม่พริก สาย พระบาท – บ้านหล่า ช่วง กม.ที่ ช่วง กม.ที่ 2+400 – กม.ที่ 3+000 ระดับน้ำ 90 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  1. จังหวัดสุโขทัย
  • ทางหลวงหมายเลข 1195 ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง สาย เตว็ดใน – วังไม้ขอน ช่วง กม.ที่ 12+750 – 13+150 ระดับน้ำ 35 ซม. แนะนำทางเลี่ยงให้ใช้ทางแยกเกาะวงษ์เกียนติ์ และทางแยก อบต.วังทอง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนน้ำท่วม ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเผ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลา หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ www.doh.go.th หรือ ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1


'