กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงขยายทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ตอน ต่างระดับบางพระ – ต่างระดับหนองขาม แล้วเสร็จ พัฒนาโครงข่ายระบบการจราจรและขนส่งของ จ.ชลบุรี
ลงวันที่ 30/06/2566

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สาย ชลบุรี – พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ – ต่างระดับหนองขาม แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.80+000 – กม.113+500 ระยะทางยาวประมาณ 33.50 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ตามแผนโครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบบริหารขนส่งสินค้าและบริการของกรมทางหลวง  และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

 

ทางคู่ขนานของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7  ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 ซึ่งเป็นทางบริการด้านซ้ายทาง และทางหลวงหมายเลข 3702 เป็นทางบริการด้านขวาทาง  สภาพลักษณะคันทางเดิมเป็นแบบ 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวงสายสำคัญรองรับการจราจรเชื่อมโยงพื้นที่ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและการสัญจรผ่านของประชาชน ทำให้การจราจรผ่านเส้นทางช่วงนี้มีความหนาแน่น ไม่คล่องตัว เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 3 ช่องจราจร ตลอดโครงการ ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 2 เมตร ทางเท้าด้านนอกกว้าง 3.5 เมตร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายสะพานจำนวน 6 แห่ง งบประมาณ 657  ล้านบาท

 

เนื่องด้วยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าจังหวัดระยอง – จันทบุรี – ตราด ซึ่งมีปริมาณการเดินทางและการขนส่งเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น โครงการก่อสร้างฯดังกล่าวจะทำให้มีระบบทางหลวงที่ทันสมัย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาค รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการเดินทางและการขนส่ง

 

กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 


'