กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง เพิ่มเส้นทางให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. เพิ่มเติม จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 32.60 กม. เริ่ม 1 กรกฎาคม 2566 นี้
ลงวันที่ 29/06/2566

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงพร้อมอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ให้กับประชาชนในการเดินทางตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เรื่องการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มเส้นทางให้สามารถใช้ความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กม./ชม. และไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. ในช่องขวาสุด จำนวน 2 เส้นทาง ทั้งขาเข้าและขาออก รวมระยะทาง 32.60 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายในระยะที่ 4 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอน หนองแค – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค) ระหว่าง กม.79+000 ถึง กม.101+600 ขาเข้าและขาออก ระยะทาง 22.60 กิโลเมตร ในจังหวัดสระบุรี

- ทางหลวงหมายเลข 347 (ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย) ระหว่าง กม.1+000 ถึง กม.11+000 ขาเข้าและขาออก ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้อัตราความเร็วใหม่ในช่วงสายทางดังกล่าว โดยการปรับปรุงกายภาพและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ การเสริมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายข้างทางด้วยกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนื่องจากการเสียหลักข้ามเกาะกลาง การติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ รวมถึงป้ายจราจรและป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารการใช้ความเร็วที่เหมาะสมในช่วงถนนและช่องจราจร พร้อมการติดตั้งแถบเตือน Rumble Strip บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเขตควบคุมความเร็ว

พร้อมนี้ อธิบดีกรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนศึกษาข้อมูลเส้นทางและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน และหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง


'