กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงขยาย ทล.2445 สาย บุรีรัมย์ – ต.แสลงโทน – อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ยกระดับด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภาคอีสาน
ลงวันที่ 09/05/2566

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งมวลชนสินค้าและบริการ

ทางหลวงหมายเลข 2445 สายบุรีรัมย์ – ต.แสลงโทน – อ.ประโคนชัย แต่เดิมคือทางหลวงหมายเลข 219 สาย บรบือ – บุรีรัมย์ ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดบุรีรัมย์ในแนวเหนือ – ใต้ และมีเส้นทางคาบเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทางตลอดสาย 136.48 กิโลเมตร เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานมีปริมาณการจราจรและรถบรรทุกหนักจำนวนมากไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่หนาแน่น ประกอบกับมีทางแยกเป็นจำนวนมากและอยู่ใกล้กัน จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 สายบุรีรัมย์ – ต.แสลงโทน – อ.ประโคนชัย ระหว่าง กม.26+500 – กม.41+500 ระยะทางยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 0.50 เมตร  แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีต และเกาะกลางแบบยก รวมความกว้างประมาณ 21.75 - 23.60 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 458.47 ล้านบาท โดยเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบนเครือข่ายทางหลวงที่เชื่อมจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปตัดทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา – หินโคน) บริเวณชายแดน ไทย – กัมพูชา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญอีกเส้นหนึ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ จะสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งทำให้การคมนาคมมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งของประเทศต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคต

กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/uCZUuc1K6wU


'