กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เช็คก่อนเดินทาง ! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 9 พ.ย. 61 พบน้ำท่วม 8 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
ลงวันที่ 09/11/2561

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่ได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ทางภาคใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมบนทางหลวงสายต่างๆนั้น กรมทางหลวงจึงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 3 จังหวัด (จำนวน 8 แห่ง) ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยาง – บางสะพาน ระหว่าง กม.355+400 – กม.355+900 ด้านขวาทาง ช่วงจุดกลับรถรุ่งฟ้า น้ำท่วม 1 ช่องจราจร ระดับน้ำสูง 20 ซม. การจราจรผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 4 ห้วยยาง – บางสะพาน ระหว่าง กม.348+096 น้ำท่วมทางลอดปั้มต้นสน ปิดทางลอดชั่วคราว
ทางหลวงหมายเลข 3374 บางสะพาน – หนองหัดไท ระหว่าง กม.0+551 – กม.1+800 ช่วงโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน – อบต.พงศ์ประศาสน์ ระดับน้ำสูง 20 – 40 ซม. รถเล็กผ่านไม่ได้
จังหวัดชุมพร 4 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 4 พ่อตาหินช้าง – วังครก ที่กม. 443 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 41 สี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ ระหว่าง กม. 1 – 2 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 41 เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม. 25 – 26 ระดับน้ำสูง 30 – 40 ซม. รถผ่านได้แต่ ไม่สะดวก
ทางหลวงหมายเลข 4134 หลังสวน – ละแม ที่กม.7 ระดับน้ำสูง 5 ซม.
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 4169 ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม.13 – 16 กม.26 – 34 และ กม.45 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม.
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการติดตั้งป้ายและกรวยยาง เพื่ออำนวยความปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ใช้ทาง พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'