กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ช่องทางการติดต่อช่วง Work from Home

ลงวันที่ 13/08/2564
แจ้งปัญหาผ่านระบบ Helpdesk
http://helpdesk.doh.go.th/helpdesk
LINE - ictAgent

'