กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 01/11/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.66)
2 02/10/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค.66)
3 07/09/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน กันยายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 66)