กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 13/05/2567 ถึง 31/12/2568 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
2 13/05/2567 ถึง 31/12/2568 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
3 13/05/2567 ถึง 31/12/2568 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
4 28/03/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
5 28/03/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
6 28/03/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
7 28/03/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)