กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 13/11/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 26/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
3 25/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
4 25/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
5 25/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 2)
6 05/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 4)
7 11/08/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
8 01/06/2566 ถึง 26/02/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
9 03/04/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
10 16/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
11 01/03/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
12 03/01/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
13 22/12/2565 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
14 03/03/2565 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
15 03/03/2565 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)