กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน/คัดเลือก
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
2 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
3 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
4 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
5 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
6 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
7 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)
8 19/04/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (สอบวันที่ 28 เม.ย.67)