ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 8,605.00 22/09/2565 634/40/387/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
107 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 7 ระหว่าง กม.56+030 - กม.59+700 (เป็นแห่งๆ)ปริม 47,000,000.00 22/09/2565 ตก.1/36/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
108 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,608.00 22/09/2565 557/40/65/414 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
109 จ้างซ่อมเครื่องตัดสติ๊กเกอร์หมายเลข 7490-002-00030-57 จำนวน 1 เครื่อง 14,000.00 22/09/2565 433/-/65/344 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 17,264.00 22/09/2565 433/40/65/343 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
111 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,025.00 22/09/2565 558/30/65/90 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
112 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,580.00 21/09/2565 558/30/65/89 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โ่ป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,300.00 15/09/2565 151/ปก/60/65/41 ศูนย์สร้างทางลําปาง
114 ซื้อ HOT MIX จำนวน 20 ลบ.ม 40,000.00 21/09/2565 627/60/65/387 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 10,000 ลิตร 353,314.00 21/09/2565 1543565042 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,030.00 22/09/2565 521/60/65/405 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.00 22/09/2565 521/40/65/404 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/272 11,556.00 22/09/2565 319/60/65/272 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 319/40/65/271 93,750.00 22/09/2565 319/40/65/271 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/270 10,000.00 22/09/2565 319/60/65/270 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 53,922 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.