ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ซื้อยางเรเดียลขนาด 215/70R16 จำนวน 2 เส้น 7,700.00 23/09/2565 433/30/65/135 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
62 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปะกง - แสนภูดาษ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,125 ตร.ม.) 449,572.00 23/09/2565 421/-/65/258 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11,760.00 23/09/2565 444/60/65/416 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
64 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 6,000 ลิตร 179,700.00 11/04/2565 329/35/65/144 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
65 ซื้อยางนอก 7.50.16-14 11,400.00 23/09/2565 433/30/65/138 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
66 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 จำนวน 1,550 ลิตร 62,682.00 25/04/2565 329/35/65/146 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 1,578.00 23/09/2565 432/40/65/316 แขวงทางหลวงสระบุรี
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 44,480.00 23/09/2565 432/40/65/315 แขวงทางหลวงสระบุรี
69 ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 46-6635-08-7 7,650.00 03/08/2565 642/30/65/133 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 8,114.00 23/09/2565 สท/40/65/281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,383.40 23/09/2565 611/35/65/453 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
72 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6,000 ลิตร 179,700.00 26/04/2565 329/35/65/147 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
73 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 154,800.00 22/09/2565 ผอพ/จ/ค/40/2565 กองการพัสดุ
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11,504.00 23/09/2565 444/60/65/415 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
75 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 6,000 ลิตร 191,700.00 12/05/2565 329/35/65/168 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 53,921 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.