ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 12100 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202,0301 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.53+575 - กม.54+230 LT. 9,995,000.00 22/04/2565 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
32 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กม.41+067- กม.52+400 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.52+400 - กม.67+334 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 19/04/2565 eb-นฐ./13/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
33 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.42+000 - กม.91+506 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18,000,000.00 19/04/2565 eb-นฐ./15/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
34 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนนครปฐม - หนองปลาไหล ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+150 (เป็นช่วงๆ) และตอนหนองปลาไหล - กำแพงแสน ระหว่าง กม.21+150 - กม.29+650 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18,000,000.00 19/04/2565 eb-นฐ./14/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
35 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.46+500 - กม.48+050 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 30,000,000.00 21/04/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
36 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรฯ พ.ศ.2565โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้างานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข23ตอนควบคุม0403ตอนบ้านย่อ-บ้านสวนตอน2ระหว่างกม.198+275-กม.200+975จังหวัดยโสธร 30,000,000.00 21/04/2565 สทล.8 ขท.ยโสธร.1/พ.1/333/2565 แขวงทางหลวงยโสธร
37 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2565งานฟื้นฟูทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข231ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.12+900-กม.16+300(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 50,000,000.00 31/03/2565 คค06125/พ.1/19/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
38 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 4,340,000.00 20/04/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
39 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 700,000,000.00 20/04/2565 - สำนักก่อสร้างทางที่ 2
40 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 600,000,000.00 20/04/2565 - สำนักก่อสร้างทางที่ 2
41 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 32 คัน 11,520,000.00 20/04/2565 eb/งท/11/2565 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
42 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.46+500 - กม.48+050 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 30,000,000.00 19/04/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
43 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 810,107.00 19/04/2565 พง.e-b/ /2565 แขวงทางหลวงพังงา
44 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวลูกกลิ้งอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.๑๓+๖๙๙ - กม.๑๓+๙๒๕ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๒๖ เมตร) จำนวน ๑ รายการ 5,998,700.00 19/04/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
45 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวลูกกลิ้งอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+000 RT , LT (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (170 เมตร) จำนวน 1 รายการ 8,000,000.00 19/04/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 31 ถึง 45 จาก 13,401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.