ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ระหว่าง กม.13+963 - กม.17+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 22/09/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางคูวัด ถึง บางพูน ระหว่าง กม.12+392 ถึง กม.13+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 37 ต้น) 467,040.00 19/09/2565 416/-/202 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ป?งบประมาณ ๒๕๖6 รหัสงาน กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3647 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าชุมชนต้นมะม่วง ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+597 ปริมาณงาน 1 แห่ง(1,032M.) 8,500,000.00 23/09/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ป?งบประมาณ ๒๕๖6 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองควง – หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.22+000 – กม.23+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง (856 M.) 7,200,000.00 23/09/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 12 รายการ 383,340.00 21/09/2565 416/60/201 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,500.00 23/09/2565 65097621452 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13,200,000.00 23/09/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ระหว่าง กม.1+580- กม.2+580 4,850,000.00 23/09/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/118 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.12+825-กม.13+530 6,420,000.00 23/09/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/120 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.177+380-กม.189+260 (เป็นช่วง ๆ) 8,459,000.00 23/09/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/123 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.54+440-กม.64+000 (เป็นช่วง ๆ) 7,360,000.00 23/09/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/122 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.0+195-กม.2+084 (เป็นช่วงๆ) 30,000,000.00 23/09/2565 สทล.4 (วผ.)/072 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.4+725-กม.8+420 15,000,000.00 23/09/2565 สทล.4 (วผ.)/081 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี ระหว่าง กม.171+965-กม.175+075 12,600,000.00 23/09/2565 สทล.4 (วผ.)/083 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด ระหว่าง กม.6+125-กม.9+047 (ด้านขวาทาง) 12,999,000.00 23/09/2565 สทล.4 (วผ.)/080 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32,511 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.