ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 0.00 13/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 0.00 13/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 0.00 30/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 0.00 30/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 0.00 11/01/2565 สทล.12.1/166 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 0.00 12/01/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 12/01/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 0.00 10/01/2565 สทล.6.1/ม.2/213 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 0.00 11/01/2565 - แขวงทางหลวงกระบี่
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 0.00 11/01/2565 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 0.00 11/01/2565 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 0.00 11/01/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 0.00 01/12/2564 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
14 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 0.00 11/01/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.10 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 0.00 04/01/2565 - แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,554 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582