ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนแยกภาคเหนือ จ.ลำปาง
ลงวันที่ 05/01/2565

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการฯปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) อ.เมือง จ.ลำปาง ขนาด 1 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

สำหรับโครงการถนนสาย 11 ถือเป็นเส้นทางที่ผ่านจังหวัดลำปาง โดยมีจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 ที่แยกเมโทร (เดิม) หรือแยกภาคเหนือ (ปัจจุบัน) และจุดตัดที่ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (แยกนาก่วม) ซึ่งระยะทางระหว่าง 2 ทางแยก ห่างกันเพียง 400 เมตร โครงการดังกล่าวเดิมมีลักษณะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีการควบคุมจราจรบริเวณทางแยกโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร ทำให้ไม่สามารถควบคุมการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรถติดสะสมเนื่องจากปริมาณรถมีจำนวนมากในวันหยุดโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดตากและจังหวัดแพร่ ผ่านไปจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก จึงได้ทำการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงสร้างสะพาน ลักษณะเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Precast Segment Bridge) ขนาด 1 ช่องจราจร ผิวทางแบบคอนกรีต ความยาวสะพาน 168 เมตร รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 89,640,000 บาท

 

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสาย สามารถรองรับปริมาณจราจรและอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมทางหลวง ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ การพัฒนาด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.