กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
30051 29/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+870 - กม.69+000 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
30052 29/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+600 - กม.76+200 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
30053 29/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+600 - กม.76+200 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30054 29/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.160+350-กม.161+000, กม.169+150-กม.170+350 ปริมาณงาน 5.850 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30055 29/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ปริมาณงาน 251.56 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30056 29/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+870 - กม.69+000 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30057 29/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่างกม.287+000-กม.288+100ปริมาณงาน1.100 กม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30058 29/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.3+665-กม.4+565 ปริมาณงาน 0.900 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30059 29/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42131 ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.191+258 - กม.191+875 SB, NB ยกเลิกแผน
30060 29/11/2561 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.23+490 - กม.25+475 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 30,051 ถึง 30,060 จาก 30,404 รายการ