กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ลงวันที่ 20/07/2566

ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเอกสาร (File Download)แนบท้ายประกาศนี้
http://khonkaen.doh.go.th/khonkaen/content/page/emp_jobs/261656


[ สำคัญ!!-1] เอกสารดาวน์โหลด : http://khonkaen.doh.go.th/khonkaen/content/download/261658

ลิ้งค์สำรอง
https://drive.google.com/file/d/1_NiIHlpVrpK9kQ7NdCOc40Dmf2OUR4bK/

[ สำคัญ!!-2] หากดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้รบกวน INBOX ส่งข้อความมาขอไฟล์เอกสารได้ที่
>>facebook<< สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง พนักงานโยธา
- สังกัด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ลำดับที่ 1
ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 7 ลำดับที่ 1
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- สังกัด แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ลำดับที่ 1
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
- สังกัด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ลำดับที่ 1
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
- สังกัด แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ลำดับที่ 1

มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 7 ในวันที่ 21 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น.

อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับถัดไปของตำแหน่ง เมื่อมีอัตราว่างและสำนักงานทางหลวงที่ 7 มีความประสงค์จะจัดจ้าง จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ให้ไปรายงานตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีการเลือกสรร และในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะใช้ในการจัดจ้างในส่วนราชการอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ. กำหนด

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
เอกสารเผยแพร่ 596 Download

'