ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

ระยะทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

ที่มา : สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

 แนวโน้มระยะทางในความรับผิดชอบปีงบประมาณ 58-64

 ระยะทางจำแนกตามจังหวัด

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.