ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ

อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักอำนวยความปอดภัย กรมทางหลวง

 แนวโน้มอุบัติเหตุบนทางหลวงปี 53-63

 อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศปี 2563

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582