ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2565 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทาสีราวสะพานในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนคลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+550 - กม.21+296 ปริมาณงาน 5,881.40 ตร.ม. จำนวน 9 แห่ง 24/01/2565 494,004.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 24/01/2565 301,954.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 24/01/2565 35,144.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส ระหว่าง กม.1+903 - กม.2+909 RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.349 กม. ปริมาณงาน 2,615 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 24/01/2565 1,090,455.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนน้ำเดื่อ-น้ำดุก ระหว่าง กม.177+975-กม.180+385 โดยวิธีคัดเลือก 24/01/2565 18,250,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 งาน (กรณีอุบัติเหตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2565 43,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนราธิวาส างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก บูเก๊ะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.25+517 (เดิม กม.26+721) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 15 รายการ ID S56-0328 โดยวิธีคัดเลือก 24/01/2565 7,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอนจางวาง-ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.9+400-กม.11+400, กม.11+470-กม.12+330 และ กม.12+580-กม.13+125 โดยวิธีคัดเลือก 24/01/2565 15,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อสายไฟฟ้า NYY ขนาด ๓ x ๑๐ ตารางมิลลิเมตร 24/01/2565 9,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบหอ - รือเสาะ ที่ กม.27+030 และ ที่ กม.27+990 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 9 รายการ ID S65-0327 โดยวิธีคัดเลือก 24/01/2565 3,600,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก บูเก๊ะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.25+517 (เดิม กม.26+721) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 15 รายการ ID S56-0328 โดยวิธีคัดเลือก 24/01/2565 7,999,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/65/63 24/01/2565 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21/01/2565 14,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2565 112,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 156,279 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582