ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ระหว่าง กม.13+963 - กม.17+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/09/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 13,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๗๗+๗๕๐ - กม.๗๘+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 48,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.๔+๒๕๐ - กม.๑๐+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 41,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสเซกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ สถานีท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม สถานีสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร สถานีหนองเรือ (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น สถานีหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี สถานีน้ำพอง (ขาออก)จ.ขอนแก่น สถานีประโคนชัย(ขาออก)จ.บุรีรัมย์ 23/09/2565 4,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ - กม.๕+๕๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๗๔+๓๑๕ - กม.๗๖+๙๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง 23/09/2565 24,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง นางรอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๔+๑๑๔ - กม.๔๕+๔๐๐ ปริมาณงาน ๒๗,๐๗๕ ตารางเมตร 23/09/2565 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปะคำ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๓๒+๙๐๐ - กม.๑๓๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 23/09/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๒๔+๑๑๐ - กม.๒๔+๒๓๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๓+๙๗๐ - กม.๑๔๖+๐๙๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๔๕+๘๔๒ - กม.๔๖+๙๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 23/09/2565 11,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักคลองหลวง (ขาเข้า) จ.ปทุมธานี 23/09/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖+๔๑๓ - กม.๔๘+๔๔๐ ปริมาณงาน ๑๘,๓๕๕ ตารางเมตร 23/09/2565 19,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 188,522 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.