ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 65017367042

0800629002410119

ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 301,954.00 24/01/2565 24/01/2565 เพิ่มเติม
2

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 35,144.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
3 65017064345

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส ระหว่าง กม.1+903 - กม.2+909 RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.349 กม. ปริมาณงาน 2,615 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,090,455.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
4 64127056667

0800629002420630

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนน้ำเดื่อ-น้ำดุก ระหว่าง กม.177+975-กม.180+385 โดยวิธีคัดเลือก 18,250,000.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
5 65017373679

จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 งาน (กรณีอุบัติเหตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,000.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
6 65017129927

างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก บูเก๊ะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.25+517 (เดิม กม.26+721) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 15 รายการ ID S56-0328 โดยวิธีคัดเลือก 7,999,000.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
7 64127056308

0800629002420634

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอนจางวาง-ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.9+400-กม.11+400, กม.11+470-กม.12+330 และ กม.12+580-กม.13+125 โดยวิธีคัดเลือก 15,500,000.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
8

ซื้อสายไฟฟ้า NYY ขนาด ๓ x ๑๐ ตารางมิลลิเมตร 9,920.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
9 65017058716

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบหอ - รือเสาะ ที่ กม.27+030 และ ที่ กม.27+990 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 9 รายการ ID S65-0327 โดยวิธีคัดเลือก 3,600,000.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
10 65017129927

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก บูเก๊ะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.25+517 (เดิม กม.26+721) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 15 รายการ ID S56-0328 โดยวิธีคัดเลือก 7,999,000.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
11

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/65/63 6,300.00 24/01/2565 24/01/2565 เพิ่มเติม
12

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14,520.00 21/01/2565 เพิ่มเติม
13

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 112,500.00 24/01/2565 24/01/2565 เพิ่มเติม
14 65017328177

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,100,000.00 24/01/2565 24/01/2565 เพิ่มเติม
15

ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน หน้า ๓๐ นิ้ว 19,000.00 24/01/2565 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 154,698 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582