ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/12/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.38+470 - กม.44+065 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/09/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ระหว่าง กม.7+845 – กม.10+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/09/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการบูรณะผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3461 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนแตง - ดอนคา ระหว่าง กม.7+016 - กม.8+726 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่าง กม.10+100-กม.11+375 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/09/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังขอน - บ่อพลอย ระหว่าง กม.1+845 – กม.2+595 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/09/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.9+000 – กม.11+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ตอน 2 ระหว่าง กม.45+000- กม.49+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ตอน 1 ระหว่าง กม.24+400 - กม.26+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะเกิน-สบทุ ระหว่าง กม.70+000 - กม.73+275 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ตอน 2 ระหว่าง กม.18+000 - กม.21+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 25,241 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.