ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/01/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-12172-60 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00994-61 จำนวน 1 เครื่อง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/01/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (พศ.23/65) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/01/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (พศ.22/65,พศ.25/65) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/01/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (พศ.26/65) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/01/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างเหมาติดตั้งและปรับเปลี่ยนโคมไฟกระพริบฯ ทางหลวงหมายเลข 3196 ระหว่าง กม.18+150 - กม.25+95 และ ทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่าง กม.232+581 - กม.253+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/01/2565 แขวงทางหลวงตรัง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอนปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.72+370 - กม.97+378 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 4 ที่ กม.126+661.351, ที่ กม.127+517.568 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 1 ที่ กม.119+450 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/01/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 22,238 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582