ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
61 05/10/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) พีแอนด์เอสอินเตอร์เซอร์วิส 2016 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงอากาศอำนวย คืนสิทธิ์
62 05/10/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) พีแอนด์เอสอินเตอร์เซอร์วิส 2016 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงวานรนิวาส คืนสิทธิ์
63 05/10/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) พีแอนด์เอสอินเตอร์เซอร์วิส 2016 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) ภายในบริเวณหมวดทางหลวงอากาศอำนวย คืนสิทธิ์
64 05/10/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) พีแอนด์เอสอินเตอร์เซอร์วิส 2016 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) ภายในบริเวณหมวดทางหลวงวานรนิวาส คืนสิทธิ์
65 01/10/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซีเค คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวท์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณ คืนสิทธิ์
66 01/10/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) อุดรศิริสมบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง คืนสิทธิ์
67 29/09/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขุนริมก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงเชียงกลาง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ที่ กม.446+888 (ด้านซ้ายทาง) คืนสิทธิ์
68 30/09/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ศิริชัยรุ่งเรือง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ.ลำปาง 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1039 ที่ กม.3+570 ซ้ายทาง (แขว คืนสิทธิ์
69 30/09/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ศิริชัยรุ่งเรือง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ.ลำปาง 1 แห่ง ทางหล คืนสิทธิ์
70 30/09/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบัญชาการโยธา งานก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลย 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ตอน 1 ที่ กม.71+971 (คลองเก้าชั่ง) ผลผลิต 1 แห่ง คืนสิทธิ์
แสดง 61 ถึง 70 จาก 466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.