ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
51 27/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเชิงเนิน แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.223+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
52 20/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 บริษัท ภูมิกรการโยธา จำกัด งานจ้างเหมทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.135+350 – กม.137+350 (RT) ปริมาณงาน 37,920 ตร.ม. คืนสิทธิ์
53 11/10/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขุนริมก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) บ้านแฝด หมวดทางหลวงสองแคว สำนักงานหมวดทางหลวงสองแคว ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ที่ กม.32+766(ด้านขวาทาง) คืนสิทธิ์
54 12/10/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา-แม่นะ ระหว่าง กม.102+275-กม.105+000 ปริมาณงาน 23,011 ตร.ม. คืนสิทธิ์
55 11/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 16 บริษัท เสริมพุนพิน เทรดดิ้ง จำกัด จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชุน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร – ยวนสาว ระหว่าง กม.28+054 – กม.30+621 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตัดสิทธิ์
56 29/06/2564 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ก.นราพัฒน์ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) อ.ยะหริ่ง ตอน 2 คืนสิทธิ์
57 29/06/2564 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ก.นราพัฒน์ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) อ.ยะหริ่ง ตอน 1 คืนสิทธิ์
58 05/10/2564 บริษัท หนองคายรีไซคลิง จำกัด งานจ้างเหมา ASPHALT CONCRETE จำนวน 1 แห่ง (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ที่ กม. 327+831 และ กม.329+513 ตัดสิทธิ์
59 06/10/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ โชคเพิ่มทรัพย์การช่าง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) คืนสิทธิ์
60 06/10/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ สหสถาพรขนส่ง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (บก.38/2564) คืนสิทธิ์
แสดง 51 ถึง 60 จาก 466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.