ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
41 10/11/2564 แขวงทางหลวงลำพูน อ.อุดมการเกษตร งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.165+380- กม.166+84 คืนสิทธิ์
42 10/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18 สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย-เขาแดง ระหว่าง กม.0+212 - กม.4+330 ปริมาณ 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ คืนสิทธิ์
43 09/11/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน พันธ์ประเสริฐ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ-ท่าไคร้ ตอน 2 ระหว่าง กม.146+110-กม.148+390 ปริมาณงาน 19,862 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ คืนสิทธิ์
44 05/11/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนถนนอย่างยั่งยืน คืนสิทธิ์
45 03/11/2564 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 มาตรศรีจักรกล ทางหลวงหมายเลข 214 สายทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน2 คืนสิทธิ์
46 01/11/2564 สำนักก่อสร้างทางที่ 2 มาตรศรีจักรกล งานจ้างก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 12 สายกาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ ตอน 2 คืนสิทธิ์
47 28/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด งานบำรุงรักษาสะพาน ตอน ลพบุรี - ค่ายเอรวัณ ตอน 2 ที่ กม.0+232 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
48 26/10/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) บริษัทแม่สอดชลกิจ จำกัด จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก (1 แห่ง) คืนสิทธิ์
49 27/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังจันทร์ แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต – ยุบชงโค ที่ กม.78+063 ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
50 27/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด – ระยอง กม.219+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
แสดง 41 ถึง 50 จาก 466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.