ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
451 27/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ศรีตรา งานจ้างเหมาก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,154 ต้น คืนสิทธิ์
452 12/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 โตวันทรานสปอร์ต งานจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง คืนสิทธิ์
453 20/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1 อัครโยธิน งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย-แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.32+790-กม.34+350 คืนสิทธิ์
454 20/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11 บริษัท นิยมชัยรวมขนส่ง จำกัด งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ คืนสิทธิ์
455 18/06/2562 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เอส ซี จี 1995 ทางหลวงหมายเลข 4169 ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้ คืนสิทธิ์
456 18/06/2562 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เชียใหม่สหวิศวโยธาการ ทางหลวงหมายเลข 118 โครงการเชียงใหม่-เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ ตัดสิทธิ์
457 18/06/2562 สำนักก่อสร้างสะพาน ธนะสินพัฒนา (1999) สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี (ส่วนที่ 2) คืนสิทธิ์
458 18/06/2562 แขวงทางหลวงอ่างทอง บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ฯ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+850 - กม.10+625 ปริมาณงาน 10,075 ตร.ม. คืนสิทธิ์
459 17/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วงศ์จิระ งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.7+175-กม.8+190 คืนสิทธิ์
460 13/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11 บริษัท เงินขุมทอง จำกัด โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ของกระทรวงคมนาคม ปี 2560 คืนสิทธิ์
แสดง 451 ถึง 460 จาก 466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.