ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
441 26/07/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ห้างฯไทยเจริญศรีสะเกษ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.120+900-กม.131+000 คืนสิทธิ์
442 25/07/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ไทยเจริญศรีสะเกษ งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.120+900 - กม.131+000 ตัดสิทธิ์
443 25/07/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เชียงรายทรายเพชร งานจ้างเหมาทำการงานปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 2 ระหว่าง กม.52+800 - กม.55+500 ตัดสิทธิ์
444 25/06/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 นิคมบางระกำก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.3+655 - กม.4+250 ตัดสิทธิ์
445 08/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 16 เอส ซี จี 1995 งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์– ควนรา ตอน 1 ระหว่าง กม.130+400 – กม.131+600 (สี่แยกไชยา) ปริมาณงาน 25,221 ตร.ม. คืนสิทธิ์
446 09/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1 รัตนพงษ์ลำปาง งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+368-กม.26+500 (เป็นช่วง ๆ) คืนสิทธิ์
447 04/07/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เอททีน บางกอก จ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวหมายเลข 3256 ตอน บางพลี ถึง กิ่งแก้ว ที่ กม.17+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตัดสิทธิ์
448 05/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1 อัครโยธิน งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง-แม่นาจร ระหว่าง กม.23+490-กม.25+475 คืนสิทธิ์
449 12/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 โตวันทรานสปอร์ต งานจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง คืนสิทธิ์
450 27/06/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนวังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.71+005 - กม.80+590 (เป็นแห่งๆ ) ปริมาณงาน 4 แห่ง คืนสิทธิ์
แสดง 441 ถึง 450 จาก 466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.