ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
31 29/11/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ศิริชัยรุ่งเรือง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงพระบาท แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ.ลำปาง 1 แห่ง คืนสิทธิ์
32 29/11/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ศิริชัยรุ่งเรือง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ.ลำปาง 1 แห่ง คืนสิทธิ์
33 26/11/2564 แขวงทางหลวงลำพูน เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน, ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน คืนสิทธิ์
34 23/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 คืนสิทธิ์
35 19/11/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย-ละอุบ ระหว่าง กม.5+240-กม.6+815 ปริมาณงาน 13,202 ตร.ม. คืนสิทธิ์
36 19/11/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ-ท่าไคร้ ตอน 1 ระหว่าง กม.133+100- กม.134+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,200 ตร.ม.) จำนวน 26 รายการ คืนสิทธิ์
37 18/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 บริษัท ไฮอัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด งานจ้างเหมารทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
38 15/11/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน พันธ์ประเสริฐ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน ตอน 1 ระหว่าง กม.156+440- กม.159+640 ปริมาณงาน 24,162 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ คืนสิทธิ์
39 15/11/2564 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524 งานจ้างเหมา ทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ-ท่าไคร้ ระหว่าง กม.139+200-กม.140+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 19 รายการ คืนสิทธิ์
40 11/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด งานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 7 ตอน กรุงเทพ - ชลบุรี ที่ กม.98+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
แสดง 31 ถึง 40 จาก 466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.