ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
21 04/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิช งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขาพระงาม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ.ลพบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
22 23/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โนราชสหกิจ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ(น่าน) ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ที่ กม.150+762(ด้านขวาทาง) ตัดสิทธิ์
23 22/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์ งานจ้างเหมาทำการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย (สน.39/64 ข้อ 8) คืนสิทธิ์
24 08/12/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ โชคดีวิศวภัณฑ์ งานจ้างเหมาทำการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (บก.37/2564) คืนสิทธิ์
25 07/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น การจ้างเหมาก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1189 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าแดด-ช่างเพี้ยน ระหว่าง กม.0+000-กม.5+041 ปริมาณงาน 34,482 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ (เว้นสะพาน กม.2+088-กม คืนสิทธิ์
26 03/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ตอน 2 ระหว่าง กม.47+720-กม.49+826 ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
27 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ่อหลวง-ดอยแดน ระหว่าง กม.6+750-กม.9+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 9 รายการ คืนสิทธิ์
28 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอนควบคุม 0200 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางอุ๋ง-แม่นาจร ระหว่าง กม.38+300-กม.40+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ คืนสิทธิ์
29 30/11/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ศิริชัยรุ่งเรือง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ.ลำปาง 1 แห่ง คืนสิทธิ์
30 29/11/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ศิริชัยรุ่งเรือง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพระบาท แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ.ลำปาง 1 แห่ง คืนสิทธิ์
แสดง 21 ถึง 30 จาก 466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.