ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
11 05/04/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดเชิงเนิน แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ปริมาณงาน 1 แห่ง ตัดสิทธิ์
12 05/04/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อหน่วยงานสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตัดสิทธิ์
13 05/04/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวาทกาญจน์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปะกง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
14 03/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 16 เอส ซี จี 1995 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ – ควนรา ตอน 2 ระหว่าง กม.126+710 – กม.130+400 (NB) (เป็นตอน ๆ) คืนสิทธิ์
15 01/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ท่าทรายธุรกิจ งานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ – ควนรา ระหว่าง กม.136+775 – กม.139+900 (NB) คืนสิทธิ์
16 03/02/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย ประชาพัฒน์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (นค.26/2564) คืนสิทธิ์
17 27/01/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ประชาพัฒน์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง คืนสิทธิ์
18 20/01/2565 แขวงทางหลวงนครพนม ประชาพัฒน์ งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (นพ.29/2564) คืนสิทธิ์
19 19/01/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด จ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 คืนสิทธิ์
20 18/01/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง โตวันทรานสปอร์ต งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
แสดง 11 ถึง 20 จาก 466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.