ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16
ปีงบประมาณ 2565
โครงการ งานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ – ควนรา ระหว่าง กม.136+775 – กม.139+900 (NB)
เลขที่สัญญา สฎ.17/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 14/01/2564
ประเภทนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
ชื่อผู้รับเหมา ท่าทรายธุรกิจ
ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบำรุงทาง
สถานะ ตัดสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลารับประกันผลงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเกิดความชำรุดบกพร่อง และแขวงฯ ได้แจ้งให้ ห้างฯ เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานแล้ว แต่ห้างฯ ยังไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานดังกล่าวแต่อย่างใด
วันที่เผยแพร่ 20/01/2565
วันที่ประกาศ 20/01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.