ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง แขวงทางหลวงนครพนม
ปีงบประมาณ 2564
โครงการ งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (นพ.29/2564)
เลขที่สัญญา นพ.29/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 21/01/2564
ประเภทนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
ชื่อผู้รับเหมา ประชาพัฒน์
ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบำรุงทาง
สถานะ คืนสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
วันที่เผยแพร่ 20/01/2565
วันที่ประกาศ 20/01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.