ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
ปีงบประมาณ 2564
โครงการ งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง
เลขที่สัญญา อท.57/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 01/03/2564
ประเภทนิติบุคคล บริษัท จำกัด (บจก.)
ชื่อผู้รับเหมา โตวันทรานสปอร์ต
ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบำรุงทาง
สถานะ คืนสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
วันที่เผยแพร่ 18/01/2565
วันที่ประกาศ 18/01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.