ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง แขวงทางหลวงหนองคาย
ปีงบประมาณ 2565
โครงการ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (นค.26/2564)
เลขที่สัญญา นค.26/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 05/08/2564
ประเภทนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
ชื่อผู้รับเหมา ประชาพัฒน์
ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบำรุงทาง
สถานะ ตัดสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ ผลงานของผู้รับจ้าง ณ วันที่ 7 ธ.ค.64 มีผลงานรวม 17.011% จากแผนงาน 100.000% ล่าช้ากว่าแผน 82.989% เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง มีความเห็นสมควรพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา
วันที่เผยแพร่ 11/01/2565
วันที่ประกาศ 07/01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.