ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ปีงบประมาณ 2565
โครงการ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ(น่าน) ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ที่ กม.150+762(ด้านขวาทาง)
เลขที่สัญญา นน.2/18/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 19/01/2564
ประเภทนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
ชื่อผู้รับเหมา โนราชสหกิจ
ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบำรุงทาง
สถานะ ตัดสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
วันที่เผยแพร่ 23/12/2564
วันที่ประกาศ 23/12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.