ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ปีงบประมาณ 2564
โครงการ งานจ้างเหมาทำการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย (สน.39/64 ข้อ 8)
เลขที่สัญญา สน.39/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 24/03/2564
ประเภทนิติบุคคล บริษัท จำกัด (บจก.)
ชื่อผู้รับเหมา นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์
ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบำรุงทาง
สถานะ คืนสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ ได้ดำเนินการก่อสร้องงานตามสัญญาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่เผยแพร่ 22/12/2564
วันที่ประกาศ 22/12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.