ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 21/09/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนสถานการโยธา งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 - 0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.153+850-กม.155+800 คืนสิทธิ์
2 20/09/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ลำปาง-เกาะคาขนส่ง งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหวด-แม่กา ที่ กม.779+125 NB. ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
3 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 กิจการร่วมค้า เอสเอส-ซีซี งานจ้างเหมาทำการงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.3+400 - กม.3+659 ตัดสิทธิ์
4 19/09/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เอส ซี ซุปเปอร์คอนสตรัคชั่น งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (สน.19/2565) คืนสิทธิ์
5 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14 บริษัท ภูมิกรการโยธา จำกัด งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 1 ระหว่าง กม.101+400 - กม.102+630 ปริมาณงาน 38,180 ตร.ม. คืนสิทธิ์
6 29/06/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี บริษัท ศรีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตราฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.48+700 - กม.50+100 ทางหลักด้านขวาทาง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,256 เมตร) คืนสิทธิ์
7 06/09/2565 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทราม - บางพลี ตัดสิทธิ์
8 06/09/2565 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประโยชน์การโยธา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ตัดสิทธิ์
9 12/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ ศักดาพร งานจ้างเหมาบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+200 - กม.38+000 (เป็นช่วงๆ) ตัดสิทธิ์
10 12/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14 บริษัท ภูมิการการโยธา จำกัด งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองปรือ - เนินโมก ระหว่าง กม.69+500 – กม.69+698 , กม.70+800 - กม.72+265 ปริมาณงาน 38,249 ตร.ม. คืนสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 646 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.