ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 20/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 16 เอส ซี จี 1995 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ – ควนรา ตอน 2 ระหว่าง กม.126+710 – กม.130+400 (NB) (เป็นตอน ๆ) ตัดสิทธิ์
2 20/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ท่าทรายธุรกิจ งานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ – ควนรา ระหว่าง กม.136+775 – กม.139+900 (NB) ตัดสิทธิ์
3 20/01/2565 แขวงทางหลวงนครพนม ประชาพัฒน์ งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (นพ.29/2564) คืนสิทธิ์
4 19/01/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด จ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 คืนสิทธิ์
5 18/01/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง โตวันทรานสปอร์ต งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
6 07/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย ประชาพัฒน์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (นค.26/2564) ตัดสิทธิ์
7 04/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิช งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขาพระงาม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ.ลพบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
8 27/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ประชาพัฒน์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตัดสิทธิ์
9 23/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โนราชสหกิจ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ(น่าน) ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ที่ กม.150+762(ด้านขวาทาง) ตัดสิทธิ์
10 22/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์ งานจ้างเหมาทำการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย (สน.39/64 ข้อ 8) คืนสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 456 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582