ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 499,743.00 12/05/2565 551/-/65/166 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
47 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 11 รายการ 7,070.00 11/05/2565 เงินทุน425/30/65/78 แขวงทางหลวงตราด
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 498,200.00 15/11/2564 626/60/ซ/26/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก – ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,464.00 10/05/2565 151/30/65/งท.37/สด. ศูนย์สร้างทางลําปาง
50 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 271,373.40 15/11/2564 626/35/ซ/25/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,000.00 12/05/2565 634/60/253/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11,076.00 12/05/2564 626/60/ซ/24/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก – ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,810.00 10/05/2565 151/30/65/งท.36/สด. ศูนย์สร้างทางลําปาง
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 6,200.00 12/11/2564 626/60/ซ/23/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
55 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข ๑๕-๖๑๘๖-๙๑-๐ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 2,690.00 12/05/2565 615/30/86/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 110,000.00 09/05/2565 55245/65/130 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 498,670.00 02/05/2565 สท/60/65/190 แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 259,700.00 12/11/2564 626/45/ซ/22/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
59 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน 176 5,660.00 12/05/2565 425/40/65/176 แขวงทางหลวงตราด
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ 191,325.00 09/05/2565 55245/65/129 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 43,895 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.