ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 8,250.00 20/01/2565 สท/85/65/110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 320,000.00 25/01/2565 636/60/65/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ยางเรเดียล ขนาด 245/70 R16 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27,200.00 01/11/2564 329/30/65/02 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 108,400.00 20/01/2565 633/45/65/156 แขวงทางหลวงยโสธร
5 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ(กระจกหน้าชำรุด) 13,500.00 02/11/2564 329/-/65/06 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 38,520.00 18/01/2565 633/60/65/154 แขวงทางหลวงยโสธร
7 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.36+215 และที่ กม.37+665 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 25/01/2565 ตก.1/2/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 28,993.50 25/01/2565 557/35/65/140 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 6,380.00 25/01/2565 557/60/65/137 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ซื้อ BATTERY 12V 100Ah (งานเงินทุนหมุนเวียน) 7,500.00 10/11/2564 329/30/65/09 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 76,800.00 18/01/2565 633/60/65/153 แขวงทางหลวงยโสธร
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ BOOSTER ASSY(งานเงินทุนหมุนเวียน) 17,000.00 16/11/2564 329/30/65/11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยารพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 36,000.00 16/11/2564 329/30/65/11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 21,105.00 18/01/2565 633/60/65/152 แขวงทางหลวงยโสธร
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 319/40/65/64 4,714.00 25/01/2565 319/40/65/64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36,596 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582