ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,200.00 21/09/2565 151/30/65/งท.65/สด. ศูนย์สร้างทางลําปาง
2 ซื้อวีสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 7,650.00 17/08/2565 423/40/65/249 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 9,600.00 22/09/2565 55270/65/185 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800 61,578.00 22/09/2565 151-จป./60/65/097 ศูนย์สร้างทางลําปาง
5 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน ทับไทร - เทพนิมิต ที่บริเวณ กม.24+400 ด้านซ้ายทาง กรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน ก - 1768 จันทบุรี (ป้ายแดง) ชนชำรุดเสียหาย 18,430.00 01/08/2565 423/-/65/12 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 13,826.00 20/09/2565 413/50/65/34 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 7,200.00 21/09/2565 413/40/65/35 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 ซื้อโต๊ะพับฟอเมก้าขาว ขนาด 90x180x75 ซม.รุ่นหนาพิเศษ หนา 25 มิล ขาเหล็กใหญ่ 1.5x1.5 หนา 1 มิล ชุปโครเมี่ยม จำนวน 12 ตัว 38,400.00 20/09/2565 413/40/65/303 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 ซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ จำนวน 100 ตัว 317,000.00 20/09/2565 413/40/65/302 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ที่บริเวณ กม.6+350 ด้านซ้ายทาง กรณีรถยนต์นั่ง หมายเลขทะเบียน กพ 906 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย 5,590.00 06/09/2565 423/-/65/15 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 35 ตัว 131,250.00 19/09/2565 413/40/65/301 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 Btu. จำนวน 2 ชุด 7,000.00 19/09/2565 413/จ/65/33 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ที่บริเวณ กม.6+470 ด้านขวาทาง กรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บม 4159 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย 6,545.00 06/09/2565 423/-/65/14 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการฯ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,200.00 23/09/2565 151/30/65/งท.67/สด. ศูนย์สร้างทางลําปาง
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร 73,340.00 22/09/2565 15460465009 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 53,920 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.