ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
14926 งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง Earth Embankment, New Material ปริมาณงาน 13,924.70 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 1,879,834.50 07/02/2562 eb-ศลป.61/2562 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
14927 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,186.00 ต้น 4,350,000.00 07/02/2562 E อต.1/33/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14928 งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง Earth Embankment, New Material ปริมาณงาน 15,300 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+275 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 2,203,200.00 07/02/2562 eb-ศลป.60/2562 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
14929 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.0+000 - กม.30+029 , ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ระหว่างกม.0+ 4,350,000.00 07/02/2562 ตง /e-b/27/2562 แขวงทางหลวงตรัง
14930 โครงการพัฒนาและบูรณะปรับปรุง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (งบจังหวัด)ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตากฟ้า-ไดตาล ระหว่าง กม.45+000-กม.48+000 ปริมาณงาน 30,000.000 ตารางเมตร 25,000,000.00 06/02/2562 นว.2/e.33/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14931 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4,350,000.00 06/02/2562 eb-นศ.30/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14932 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,174 ต้น 4,350,000.00 06/02/2562 สพ.3/(e-bid)/32/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
14933 งานจ้างเหมาทำการงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข ๓๓, ๓๕๙, ๓๖๑๘, ๓๓๙๕, ๓๔๖๒, ๓๓๖๖, ๓๔๘, ๓๑๙๘, ๓๔๘๖, ๓๔๗๙, ๓๓๐๘ ปริมาณงาน ๑๖ แห่ง (๑,๒๐๘ อัน) 4,350,000.00 06/02/2562 คค 06061/พ.1/e.22/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
14934 จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๔๐+๒๐๐ - กม.๔๐+๙๔๐ LT. และ กม.๔๓+๑๖๐ – กม.๔๓+๖๓๐ LT. ปริมาณงาน ๔,๘๔๐ ตร.ม. 1,588,600.00 06/02/2562 eb-ชพ.32/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
14935 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 5,000,000.00 08/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14936 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643-กม.49+141 ปริมาณงาน 1 สายทาง 4,996,000.00 06/02/2562 ประกาศเชิญชวน เลขที่ อย./eb/23/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
14937 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ 786,880.00 06/02/2562 สป./eb/19/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
14938 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าก้อน - เซกา ระหว่าง กม.78+200 - กม.78+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,990,000.00 06/02/2562 E 06024/พ.1/37/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14939 วัสดุรองพื้นทางจำนวน 23,696 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 53+900 - กม. 55+000 และ กม. 58+575 - กม. 60+675 รวมระยะทาง 3.200 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 4,383,760.00 06/02/2562 ศข. eb/26/2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14940 ซื้อไม้แปรรูป จำนวน 4 รายการ 3,120,000.00 06/02/2562 eb-สพ.4/48/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 14,926 ถึง 14,940 จาก 15,657 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.