ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบบังคับเลี้ยว รถปิคอัพฯ หมายเลข ๔๔-๐๙๘๙-๑๘-๐ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR๘๗JCQN๔VM 23,200.00 09/02/2565 270/งท/ย/65 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
107 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๑๑๓๕๕-๖๒ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,500.00 09/02/2565 271/งท/ย/65 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ที่ กม.161+020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,000,000.00 07/02/2565 ตก.2/e44/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
109 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร จำนวน 11 รายการ 24,979,700.00 07/02/2565 643/65/139 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
110 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.60+050 - กม.60+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,015,019.12 04/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
111 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนสถาน - บ้านส้าน ระหว่าง กม.26+800 - กม.26+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 5,042,448.13 04/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
112 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยไผ่ - หาดไร่ ระหว่าง กม.66+400 - กม.66+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,962,787.45 04/02/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
113 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ช่วง กม.346+600-กม.346+800 ปริมาณงาน 336 ตร.ม. 406,358.40 04/02/2565 ยกเลิกโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
114 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๑๐๐ RT - กม.๔+๓๐๐ RT 40,000,000.00 25/01/2565 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๕๑/๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ 54,905.00 20/01/2565 321/60/65/124 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
116 จ้างซ่อมแอร์และเปลี่ยนตู้แอร์พร้อมแว็กเติมน้ำมยาแอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,400.00 02/02/2565 718/-/65/76 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
117 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร (Road Sign) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๘๒๘.๐๐ ตร.ม. 8,000,000.00 03/02/2565 ว.65-052 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
118 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 2 ที่ กม.13+357 (สะพานคลองมะทาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,199,000.00 02/02/2565 ประกาศยกเลิก อย. /e / 33 /65 แขวงทางหลวงอยุธยา
119 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0200 ตอน แข้โพนเมือง – ยางชุมน้อย ที่ กม.35+550 , กม.35+890 และ กม.37+100 ปริมาณงาน 3 แห่ง 3,000,000.00 02/02/2565 คค 06052/พ.1/e/15/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
120 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3524 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครปฐม-ลาดปลาเค้า ระหว่าง กม.0+000-กม.1+195(ซ้ายทาง-ขวาทาง) ปริมาณงาน 379,811.75 02/02/2565 336/พรบ/นฐ/1/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,766 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.