ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักผู้กำกับการ ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตารางเมตร สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 หลัง 1,534,000.00 02/03/2565 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
77 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบางปะกง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1 เเห่ง 1,900,000.00 02/03/2565 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
78 งานจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 43,000.00 02/03/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
79 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ 100,050.00 28/02/2565 416/60/88 แขวงทางหลวงปทุมธานี
80 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ 98,970.00 28/02/2565 416/60/88 แขวงทางหลวงปทุมธานี
81 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0200 ตอน แข้โพนเมือง – ยางชุมน้อย ที่ กม.35+550 , กม.35+890 และ กม.37+100 ปริมาณงาน 3 แห่ง 3,000,000.00 01/03/2565 คค 06052/พ.1/e/17/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
82 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 185,750.00 01/03/2565 416/60/87 แขวงทางหลวงปทุมธานี
83 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 131,710.00 01/03/2565 638/35/65/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
84 ซื้อวัสดุจราจร 108,650.00 21/02/2565 437/60/65/108 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
85 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.19+200 - กม.19+400 และกม.20+125 - กม.20+400 25,000,000.00 24/02/2565 คค 06014(พ.1)/ 3 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11,663.00 10/02/2565 531/60/65/168 แขวงทางหลวงแพร่
87 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๕+๑๐๐ – กม.๕+๕๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๓ ตอน อ่าวน้ำเมา-หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๑๓๐ 23,000,000.00 24/02/2565 e-กบ.27/2565 แขวงทางหลวงกระบี่
88 งานจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ระหว่าง กม.๒๓+๓๐๐ – กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30,000,000.00 24/02/2565 e-กบ.26/2565 แขวงทางหลวงกระบี่
89 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 3,700 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106,042.00 23/02/2565 718/35/65/น/38 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
90 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 50 ตัน 95,000.00 21/02/2565 416/60/65/84 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,766 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.