ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 (พร้อมถัง) 69,723.98 05/04/2565 416/35/65/105 แขวงทางหลวงปทุมธานี
32 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง (SURFACE LEVELING) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ระหว่าง กม.๔๖+๔๐๐ – กม๔๘+๓๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๒๒๖.๐๐ ตัน 8,000,000.00 04/04/2565 ว.65-062_2C แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
33 512/35/65/ 140 ลว. 27 ม.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 3035 ลิตร 93,781.50 27/01/2565 512/35/65/140 แขวงทางหลวงตากที่ 1
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝ่ายงบประมาณ) จำนวน 10 รายการ 20,297.90 30/03/2565 กง.1/29/2565 กองการเงินและบัญชี
35 ซื้อหมึกพิมพ์สีดำ RICOH รุ่น SP6430DH จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 6,200.00 28/03/2565 310/40/65/70 สำนักงานทางหลวงที่ 18
36 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 ณษยการ (งานเงินทุน) 7,800.00 28/03/2565 526/-/65/38 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
37 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๗๘๘-๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 28/03/2565 056/จ/65 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
38 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดตั้งเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) 17,100,000.00 28/03/2565 eb/งท/4/2565 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
39 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ PRINTER ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS-๑๓๗๐ หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๐๔๕-๕๕R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,490.00 28/03/2565 351/งท/จ/65 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
40 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 152,000.00 28/03/2565 416/60/65/99 แขวงทางหลวงปทุมธานี
41 งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+ ๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด 5,000,000.00 25/03/2565 อท./EB/16/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
42 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้บริเณเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 320 ตอน ศาลนเรศวร-สถานีรถไฟปราจีนบุรี ระหว่างกม.0+000-กม.6+831 ปริมาณงาน 320 ต้น 137,600.00 25/03/2565 618-65109 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
43 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ความสูง 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF MOUNTED AT GRADE พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งาน ได้ 495,993.30 23/03/2565 218 แขวงทางหลวงกระบี่
44 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันฯรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจรทล.๑ บ้านหวด-แม่กากม.๗๗๖+๖๑๗-กม.๘๑๔+๗๗๗(เป็นช่วงๆ),ทล.๑๑๕๔ แก่งเสือเต้น-ดอนไชยกม.๔๕+๐๐๐-กม.๕๗+๗๖๙(เป็นช่วงๆ)ริมาณงาน๒แห่ง(๒๑๘ตร.ม.) 2,000,000.00 02/02/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
45 ซื้อแบริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด 104x52x80 ซม. จำนวน 100 อัน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390,000.00 17/03/2565 718/บล/60/65/96 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,766 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.