ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1636 ซื้อ Hot Mix จำนวน 7 ตัน จำนวน 1 รายการ 14,350.00 05/03/2562 5136062162 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1637 จ้างเหมาทำการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในสังกัดหมวดทางหลวงเวียงสา หมวดทางหลวงน้ำมวบ และหมวดทางหลวงนาน้อย 298,263.00 06/03/2562 536/62/014 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1638 วัสดุจราจร จำนวน .3 รายการ 57,000.00 06/03/2562 638/60/62/138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
1639 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 42,700.00 06/03/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
1640 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 23,390.00 05/03/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
1641 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือน จำกัดความเร็ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ชุด 433,800.00 22/02/2562 618-62144 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
1642 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 432,600.00 13/02/2562 522/60/62/086 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
1643 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงน่านที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ในทางควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ปริมาณงาน 1,160 ต้น 4,350,000.00 27/02/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
1644 จ้างซ่อมศาลาทางหลวง 34,940.00 11/02/2562 641/-/62/133 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
1645 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 23,248.00 25/02/2562 619/60/62/118 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1646 ซื้อแบบเหล็กแผ่นเรียบ จำนวน 20 ชุด ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+707 426,000.00 22/02/2562 718/คน/60/62/42 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
1647 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 4 รายการ ในโครงการงานก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 - กม.17+127 497,800.00 21/02/2562 718/มส/60/62/41 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
1648 5126062/140 ลว.20 ก.พ. 2562 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 353,200.00 21/02/2562 5126062/140 แขวงทางหลวงตากที่ 1
1649 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,060.00 28/01/2562 522/70/62/073 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
1650 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,040.00 08/02/2562 522/60/62/083 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1,636 ถึง 1,650 จาก 1,766 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.