ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1621 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน กม.0+100 - กม.29+900 LT,RT เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.156+750 - กม.060+450 1,000,000.00 15/03/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
1622 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 42,270.00 05/03/2562 641/60/62/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
1623 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 736.00 13/03/2562 643/40/62/183 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
1624 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,700.00 07/03/2562 522/70/62/105 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
1625 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 24,180.00 13/03/2562 643/70/62/176 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
1626 ซื้ออะไหล่ 99.00 12/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
1627 ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 23,080.00 12/03/2562 643/70/62/176 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
1628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12/3/62 7,000.00 12/03/2562 512/30/62/60 แขวงทางหลวงตากที่ 1
1629 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ตีเส้นทางคนข้าม ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 22 และตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2091 72,150.00 12/03/2562 642/35/62/132 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
1630 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 89,945.00 08/03/2562 643/60/62/173 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
1631 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 97,300.00 07/03/2562 5136062167 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1632 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 37,000.00 06/03/2562 638/60/62/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
1633 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (ยางรถยนต์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,000.00 13/02/2562 527/30/62/50 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
1634 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 17,305.00 06/03/2562 638/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
1635 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 253,076.40 05/03/2562 5133562164 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1,621 ถึง 1,635 จาก 1,766 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.