ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13,200,000.00 23/09/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 233,855.00 23/09/2565 6184565272 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งและหลักนำทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 2 รายการ 17,000.00 20/09/2565 531/65/350 แขวงทางหลวงแพร่
4 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.27+027 - กม.27+975 และ กม.29+975 - กม.30+574 ปริมาณงาน 16,530 ตร.ม. 8,300,000.00 22/09/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 Btu จำนวน 4 ชุด 14,000.00 22/09/2565 413/จ/65/33 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 1.50 21/09/2565 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 ซื้อวัสดุคัดเลือก ก จำนวน 1,590 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.17+060 ,กม.17+447,กม.17+628 499,260.00 08/09/2565 718/ปน/60/65/222 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงห้วยสัก แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม. 9+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,700,000.00 20/09/2565 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,550.00 16/09/2565 623/40/65/369 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม.125+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,200,000.00 20/09/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข ๖๔-๖๐๓๓-๑๕-๕ ยี่ห้อ HINO รุน GY๒PSLA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,400.00 19/09/2565 905/งท/08/65 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
12 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำดูดโคลนเลน ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.๓๗+๙๘๕-กม.๓๘+๒๓๕ ด้านขวาทาง, ระหว่าง กม.๔๐+๕๐๐-กม.๔๐+๖๐๐, กม.๔๗+๘๕๐-กม.๔๗+๙๐๐ และ กม.๔๘+๐๐๐-กม.๔๙+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑,๖๓๐ 498,780.00 12/09/2565 416/-/178 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอบ้านค่าย กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ระหว่าง กม.42+190 - กม.44+320 (หมู่บ้านบางบุตร) ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 1 9,900,000.00 16/09/2565 รย./eb/17/2565 แขวงทางหลวงระยอง
14 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันวัสดุตกหล่น ปริมาณงาน 500 ตร.ม. 250,000.00 16/09/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ที่ กม.177+080 ด้านขวาทาง พื้นที่หมวดทางหลวงหนองไผ่ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 1,200,000.00 14/09/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,926 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.