ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 9,000.00 25/01/2565 526/30/65/18 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส ระหว่าง กม.1+903 - กม.2+909 RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.349 กม. ปริมาณงาน 2,615 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,090,455.00 24/01/2565 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก บูเก๊ะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.25+517 (เดิม กม.26+721) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 15 รายการ ID S56-0328 โดยวิธีคัดเลือก 7,999,000.00 24/01/2565 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4138 ตอน โคกสัก - หาดไข่เต่า ระหว่าง กม.8+835 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 40,000,000.00 24/01/2565 เลขที่ eb - ศ.๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2565 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ที่ กม.55+634 (สะพานข้ามแยกทุ่งพระเมรุ), กม.57+819 (สะพานข้ามแยกหนองขาหยั่ง) ปริมาณงาน 2 แห่ง (238.40 ม.) 13,945,000.00 24/01/2565 eb-นฐ./11/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,200,000.00 21/01/2565 นบ./eb/17/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 ซื้อกรองอากาศ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 83,000.00 21/01/2565 331/30/032/2565 แขวงทางหลวงระนอง
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 263,250.00 20/01/2565 416/45/65/44 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.43+000-กม.48+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 18) 50,000,000.00 19/01/2565 สทล.3/พ.5.1/23/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 498,800.00 19/01/2565 638/62/65/82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 5,506.92 19/01/2565 618/งท/-/65/11 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
12 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 32,729.00 19/01/2565 336/35/41/65 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองแบ่ง - ลาดยาว ระหว่าง กม. 44 + 400 - กม. 44 + 450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 8,999,800.00 18/01/2565 437/พ.1/ คล - 27 /2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.69+312 - กม.70+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 24/12/2564 คค 06053/พ.1/e.10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4+215 - กม.6+200 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร 20,000,000.00 23/12/2564 คค 06053/พ.1/e.2/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,639 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582